Att artikulera och kommunicera insikt : bild och ord som verktyg i tidiga skeden av designprocesser / Saddek Rehal
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Saddek Rehal

Institutionen för byggnadskonst

Ämneskategorier

Arkitektur

ISBN

91-7197-586-1

IACTH : industriplanering - arkitektur - Chalmers tekniska högskola: 1997:3

Mer information

Skapat

2017-10-08