Groundwater flow through a natural fracture : flow experiments and numerical modelling
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Erik Larsson

Institutionen för geologi

Ämneskategorier

Geologi

ISBN

992-380704-5

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen: 82

Mer information

Skapat

2017-10-08