A test of turbulence models for a vortex in a free-stream
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Urban Svennberg

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-387995-x

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 47

Mer information

Skapat

2017-10-08