Comparison of cylinder pressure based knock detection methods
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Klaas Burgdorf

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-388424-4

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1997:3

Mer information

Skapat

2017-10-08