Mixture formation and auto-ignition modeling in LPP combustors
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Lars-Olof Carlsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-388432-5

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1997:2

Mer information

Skapat

2017-10-08