House form in a traditional Sudanese urban quarter
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Eman Abdelrahman Farah

Institutionen för form och teknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

992-400911-8

Skrifter / Chalmers tekniska högskola, Institutionen för form och teknik: 1997:1

Mer information

Skapat

2017-10-08