An adaptive plasma density controller at JET
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Hans Brelén

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

ISBN

992-406752-5

CTH-RF -Chalmers University of Technology, Department of Reactor Physics: 127

Mer information

Skapat

2017-10-08