The modelling of coating thickness and temperature in thermal spray processes
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Per Nylén

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

992-407122-0

PTA - Department of Production Engineering: 97:03

Mer information

Skapat

2017-10-08