Hermitian interpolation in three-dimensional boundary element acoustics
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Anders Daneryd

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-414554-2

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1997:2

Mer information

Skapat

2017-10-08