Creep in sawn spruce exposed to varying humidity : influence of raw material parameters
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Charlotte Bengtsson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

992-419963-4

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad. S: 1997:1

Mer information

Skapat

2017-10-08