Investigations of certain problems in reactor noise diagnostics
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Joakim K.-H. Karlsson

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

ISBN

992-422609-7

CTH-RF -Chalmers University of Technology, Department of Reactor Physics: 128

Mer information

Skapat

2017-10-06