Tensile and low cycle fatigue properties of gamma titanium aluminides
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Victor Recina

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

992-425955-6

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404: 795

Mer information

Skapat

2017-10-06