Petroleum potential and thermal history of the Caledonian foreland basin, Sweden
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Jörgen Samuelsson

Institutionen för geologi

Ämneskategorier

Geologi

ISBN

992-425965-3

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen: 83

Mer information

Skapat

2017-10-06