Servicelägenheter och gruppbostäder : en utvärdering av nybyggda särskilda boendeformer i Alingsås kommun
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Catarina Almberg

Institutionen för byggnadskonst, Bostadsplanering

Ämneskategorier

Arkitektur

ISBN

992-432092-1

Projektredovisning - Avdelningen för bostadsplanering, Arkitektursektionen, Chalmers tekniska högskola - BoACTH: 1997:2

Mer information

Skapat

2017-10-07