Undersökning av styrande faktorer vid pallsprängning : fullskaleförsök i Kållered och Billingsryd Magnus Gynnemo
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Magnus Gynnemo

Institutionen för geologi

Ämneskategorier

Geologi

ISBN

992-451114-x

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen: 84

Mer information

Skapat

2017-10-07