Project management in manufacturing systems engineering
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Urban Ekmark

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

992-452689-9

PTA - Department of Production Engineering: 97:05

Mer information

Skapat

2017-10-07