Six degrees of freedom acceleration measurements
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Lars H. Ivarsson

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-480251-9

Report F - Chalmers University of Technology, Department of Applied Acoustics.: 97:03

Mer information

Skapat

2017-10-07