On advanced jet engine concepts
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Tomas Grönstedt

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-498957-0

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1997:6

Mer information

Skapat

2017-10-07