Surface characteristics, microstructure and manufacturing aspects of conductive adhesive joining in microelectronics packaging
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Katrin Persson

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

992-499260-1

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404: 823

Mer information

Skapat

2017-10-07