Bond and anchorage of deformed bars in high-strength concrete
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Jonas Magnusson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

992-832343-7

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad: 97:1

Mer information

Skapat

2017-10-07