Organisatorisk samordning vid projektering : en studie ur ett konsultföretagsperspektiv
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Per-Olof M. Sverlinger

Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

91-7197-271-4

Report - Chalmers University of Technology, Department of Building Economics and Construction Management: 44

Mer information

Skapat

2017-10-07