The solubility of HFC working fluids in model substances for compressor oils : predictive methods and measurement
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Åsa Wahlström

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7197-301-x

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för värmeteknik och maskinlära: 1996:4

Mer information

Skapat

2017-10-07