Support tools in participatory ergonomics : a co-education programme and a hand ergonomics training kit
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Karin Garmer

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

91-7197-306-0

Rapport / Institutionen för konsumentteknik, Chalmers tekniska högskola: 1996:2

Mer information

Skapat

2017-10-07