Architecture for flexible cell control systems
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Per Gullander

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-322-2

PTA - Department of Production Engineering: 96:01

Mer information

Skapat

2017-10-07