An initial methodology for operator support tool development in advanced manufacturing systems
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Anna Johansson

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-340-0

PTA - Department of Production Engineering: 96:04

Mer information

Skapat

2017-10-07