On co-operation in manufacturing systems engineering
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Jonas Nelson

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-368-0

PTA - Department of Production Engineering: 96:06

Mer information

Skapat

2017-10-06