Modelling of solid stage sintering of hardmetal using a mesomechanics approach
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Lennart Mähler

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-213394-6

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1996:1

Mer information

Skapat

2017-10-06