Facet shell elements with linked interpolations
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Elisabeth Rabia

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

992-215892-2

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 96:1

Mer information

Skapat

2017-10-06