Numerical simulation of turbulent reactive boundary layer flows on unstructured meshes
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Thomas Hellström

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-223933-7

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1996:1

Mer information

Skapat

2017-10-06