Pulp mill energy systems with black liquor gasification : a process integration study
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-230219-5

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för värmeteknik och maskinlära: 1996:1

Mer information

Skapat

2017-10-06