Adaptation and verification of a finite element computer code, for solving the 2-D Navier-Stokes equations with a free surface
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Johannes Schöön

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

992-246175-7

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 42

Mer information

Skapat

2017-10-06