Alloying effects in Molybdenum silicides
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Danqing Yi

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

992-265043-6

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404: 767

Mer information

Skapat

2017-10-06