Theoretical and experimental investigations of baroclinic instabilities of flames
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Lizheng Ma

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-273607-1

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1996:3

Mer information

Skapat

2017-10-06