Numerical simulation of turbine blade heat transfer
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Jonas Larsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-273614-4

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1996:4

Mer information

Skapat

2017-10-06