A thermodynamically consistent theory of gradient-regularized plasticity coupled to damage
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Thomas Svedberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-275708-7

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1996:2

Mer information

Skapat

2017-10-07