Behavior of slender steel girders on launching shoes
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Per Granath

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

992-275725-7

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad. S: 1996:2

Mer information

Skapat

2017-10-06