Numerical simulation of ultrasonic nondestructive testing of two-dimensional multi-layered structures
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Noomie Werlinder Michael

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-278733-4

Communications from the Division of Mechanics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden: 1996:8

Mer information

Skapat

2017-10-06