Studies on problems related to buckling of imperfection sensitive structures
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Mats Ander

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-352819-7

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 96:18

Mer information

Skapat

2017-10-06