New reinforcement detailing in concrete frame corners of civil defence shelters : non-linear finite element analyses and experiments
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Morgan Johansson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan materialteknik

ISBN

992-353039-6

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad: 96:1

Mer information

Skapat

2017-10-06