Modelling as a tool to evaluate measured concentration values of indoor air contaminants
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Martin Kraenzmer

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Reglerteknik

ISBN

992-356090-2

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: 37

Mer information

Skapat

2017-10-06