Stadsgrönskan : integrerat eller separat stadsbyggnadselement?
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Elisabeth Lundgren Alm

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

992-361572-3

SACTH : stadsbyggnad, arkitektur, Chalmers tekniska högskola: 1996:2

Mer information

Skapat

2017-10-06