The electric car controversy : a social-constructivist interpretation of the California zero-emission vehicle mandate / Hans Fogelberg
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Hans Fogelberg

Institutionen för teknik- och industrihistoria

Ämneskategorier

Farkostteknik

Historia

ISBN

992-460985-9

Report - Department of History of Technology and Industry, Chalmers University of Technology: 1998:2

Mer information

Skapat

2017-10-06