Shoulder model validation
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Mohsen Makhsous

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

992-256747-4

Mer information

Skapat

2017-10-06