Laser ablation and nano-processing of the ceramic superconductor YBa2Cu3O7
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Peter Larsson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

992-254434-2

Mer information

Skapat

2017-10-06