Anatomical parameters for modelling the femur
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Ali Golkar

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

992-244468-2

Mer information

Skapat

2017-10-06