Balancing market and technology requirements in early stage product development
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Jonna Sandell

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

91-7197-263-3

Mer information

Skapat

2017-10-08