Design and evaluation of accelerated tests for service life prediction of automotive coatings
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Karin Wernståhl

Institutionen för polymerteknologi

Ämneskategorier

Polymerteknologi

ISBN

91-7197-257-9

Mer information

Skapat

2017-10-08