A transformational approach to debugging lazy functional programs
Licentiatavhandling, 1996

tracing

lazy functional languages

declarative languages

algorithmic debugging

Författare

Jan Sparud

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7197-245-5

Mer information

Skapat

2017-10-08