Production concepts for manufacturing complex products in small volumes
Licentiatavhandling, 1996

teams

complex products

sociotechnical systems theory

work organisation

production concepts

small volumes

flow orientation

production system design

Författare

Gabriella Fägerlind

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

992-206778-1

Mer information

Skapat

2017-10-08