O adsorption and incipient oxidation of the Mg(0001) surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

R. Fasel

A. Kiejna

Physical Review B

Vol. 69 115431-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08